Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Förordnande i det rådgivande organet vid Myndigheten för digital förvaltning Diarienummer: I2020/01805/DF

Publicerad

Myndigheten för digital förvaltning ska enligt 12 § förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning ha ett rådgivande organ. Enligt samma paragraf är myndighetschefen ordförande i rådet.

Ladda ner: