Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utreda nationell laboratorieförmåga för dricksvattenanalyser vid kris och höjd beredskap Diarienummer: N2020/01925/DL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att utreda hur en nationell laboratorieförmåga för dricksvattenanalyser vid kris och höjd beredskap kan upprättas och organiseras.

Ladda ner:

Målet med laboratorieverksamheten är att den vid kris och höjd beredskap ska kunna användas för att bistå kommuner vid utredning av hot eller misstanke om förekomst av hälsofarliga mikrobiologiska ämnen i dricksvatten och vatten ämnat för dricksvatten.

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2021.