Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende vård av patienter med långvariga symptom av sjukdomen covid-19 Diarienummer: S2020/06019/FS

Publicerad

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får i uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symptom av sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

I uppdraget ingår även att göra en systematisk översikt. SBU ska vidare redovisa en uppskattning av förekomsten av olika långvariga symptom som har samband med genomgången eller långvarigt pågående covid-19-infektion.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2020. En delrapport med den systematiska översikten ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 21 augusti 2020.