Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 Diarienummer: S2020/05823/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att planera insatser som kan bli aktuella vid eventuella nya utbrott av covid-19.

Ladda ner:

Scenarier för smittspridning

Folkhälsomyndigheten tar fram olika scenarier för smittspridningens utveckling. Inriktningen är för hösten 2020. Myndigheten redovisar centrala antaganden, antal smittade och antal dödsfall och underrättar sina samverkansmyndigheter om scenarierna.

Folkhälsomyndigheten bedömer insatser som bör genomföras för att tidigt upptäcka nya utbrott, minska smittspridningen och minimera antalet sjukdoms- och dödsfall. Bedömningarna utgår från scenarierna.

Föreskrifter och allmänna råd vid lokala utbrott

Folkhälsomyndigheten undersöker förutsättningarna för att utfärda och genomföra regionala föreskrifter och allmänna råd vid lokala utbrott. Myndigheten beskriver hur dessa utformas och hur följsamheten säkerställs.

Folkhälsomyndigheten tar hänsyn till tidigare och pågående insatser och uppdrag som är av betydelse. Planen tar också hänsyn till regionala och lokala skillnader i smittspridning.

Uppdraget genomförs med Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen. Dessa myndigheter har fått liknande uppdrag inom området.

Folkhälsomyndigheten samtalar även med Sveriges Kommuner och Regioner.

Folkhälsomyndigheten informerar senast den 20 juli 2020 Socialdepartementet och de samverkande myndigheterna om de scenarier myndigheten ska ta fram. Scenarierna redovisas till Socialdepartementet senast den 1 september 2020.

Laddar...