Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 Diarienummer: S2020/05826/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att planera för insatser som kan bli aktuella för landets länsstyrelser i olika skeden av eventuella nya utbrott av covid-19.

Ladda ner:

Utgår från Folkhälsomyndighetens scenarier

Länsstyrelserna bedömer vilka insatser som kan bli aktuella och planerar för hur de genomförs. Bedömningarna utgår från de scenarier Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att ta fram.

Hänsyn till insatser och uppdrag

Länsstyrelserna tar hänsyn till genomförda och pågående insatser samt uppdrag av betydelse. Planen tar hänsyn till regionala och lokala skillnader i smittspridning.

Uppdraget samordnas av länsstyrelsen i Halland

Uppdraget samordnas av länsstyrelsen i Halland och genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vilka fått liknande uppdrag. Länsstyrelsen i Halland samtalar med Sveriges Kommuner och Regioner.

Länsstyrelsen i Halland redovisar uppdraget till Socialdepartementet senast den 1 september 2020.