Regeringsuppdrag från Försvarsdepartementet

Uppdrag till Försvarsmakten att redovisa arbete med personalsäkerhet Diarienummer: Fö2020/00794/MFI

Publicerad

Regeringen uppdrar till Försvarsmakten att redovisa hur myndigheten arbetar med personalsäkerhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Ladda ner: