Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att genomföra en analys om förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen Diarienummer: I2020/02241/DF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget och i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomföra en analys av förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte och grunddata i syfte att stärka välfärdens digitalisering.

Ladda ner:

Uppdraget ska rapporteras löpande till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) och ska slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 juni 2021.