Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja regionernas arbete med att låna in hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer: S2020/07614

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att följa och stötta regionernas arbete med att etablera arbetssätt för att låna in personal från varandra.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska även analysera om man behöver utveckla en ändamålsenlig och kostnadseffektiv nationell personell förstärkningsresurs som med kort varsel kan sättas in för akuta insatser för att stödja en region vars hälso- och sjukvård riskerar att överbelastas.

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Socialstyrelsen ska även samtala med Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap.
 
Uppdraget slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 januari 2021. Delen om att analysera behov av att utveckla en nationell personell förstärkningsresurs redovisas senast den 1 december 2020.