Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utifrån det epidemiologiska läget analysera möjliga förändringar av förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Diarienummer: S2020/07615

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att analysera om man behöver och i så fall om man kan förändra förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta med anledning av covid-19.

Uppdraget omfattar den generella begränsningen för det högsta antalet tillåtna deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det omfattar också nya och gällande undantag från den generella begränsningen.

Undantag mot förbud

Myndigheten ska analysera om man kan undanta exempelvis motions- och idrottsverksamhet utomhus, loppmarknader, demonstrationer, mässor och nöjesparker.

Om man inför undantag för arrangemang för sittande publik ska Folkhälsomyndigheten analysera förutsättningarna för att justera det undantaget.

Om det blir ett nytt eller vidgat undantag ska myndigheten visa riktlinjer för hur man ska kunna genomföra arrangemang på ett smittsäkert sätt. Sådana riktlinjer ska tas fram i samtal med berörda sektorer.

Folkhälsomyndigheten ska redovisa sin konsekvensanalys och – om det behövs – lämna författningsförslag.

Redovisning av uppdraget

Uppdraget ska  redovisas den 1 november respektive den 1 december 2020 till Socialdepartementet. Därefter ska uppdraget redovisas senast den 15:e varannan månad med start i januari 2021. Eller oftare om det behövs till följd av det epidemiologiska läget. Detta så länge förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller.