Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att sammanställa en komparativ analys av tidig pensionering Diarienummer: S2020/08536

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att se över vilka möjlighet andra jämförbara länder erbjuder för tidig pensionsavgång.

Ladda ner:

Jämför drivkrafter och effekter

ISF ska  jämföra vilka effekter och drivkrafter som uppstår i de olika systemen. Myndigheten ska också välja ut några exempel och analysera dess effekter samt analysera dem i relation till det svenska systemet.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juni 2021.