Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut statliga kreditgarantier för gröna investeringar Diarienummer: Fi2020/04596

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Riksgäldskontoret att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut statliga kreditgarantier för gröna investeringar.

Riksgäldskontoret bör vid behov samverka med andra berörda myndigheter. Myndigheten ska även vid behov informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om hur arbetet fortlöper.