Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv att analysera behovet av att synkronisera tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio Diarienummer: Ku2020/02344

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för press, radio och tv att analysera behovet av att synkronisera tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio för att öka effektiviteten och förutsebarheten för radioföretag med verksamhet i Sverige.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att analysera på vilka sätt en synkronisering kan uppnås och beskriva konsekvenserna av olika alternativ. Myndigheten bör inhämta synpunkter från berörda radioföretag. Om myndigheten kommer fram till att det finns behov av ändrad lagstiftning ska författningsförslag lämnas.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 februari 2021.