Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att bevaka statens rätt med anledning av underrättelse om tvist i enlighet med Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal med Kina Diarienummer: I2021/00036 (delvis)

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Justitiekanslern att bevaka statens rätt och att föra eller låta föra statens talan med anledning av den formella skriftliga underrättelse om en tvist rörande vad som uppges vara en investering i enlighet med artikel 6 a i överenskommelsen om ömsesidigt skydd av investeringar mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Kinas regering av den 29 mars 1982, med de tillägg som följer av protokollet om tillägg av den 27 september 2004, som framställts mot staten av Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei).

Ladda ner:

Regeringen uppdrar vidare åt Post- och telestyrelsen att bistå Justitiekanslern i uppdraget att bevaka statens rätt och att föra eller låta föra statens talan med anledning av underrättelsen.

Huaweis skrivelse och övriga handlingar i regeringens ärende I2021/00036 överlämnas till Justitiekanslern.