Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser om ytterligare temporära beredskapsflygplatser Diarienummer: I2020/03444

Publicerad

Med komplettering av beslutet den 22 december 2020 (I2020/03417) uppdrar regeringen åt Trafikverket att omgående förhandla och ingå överenskommelser med Norrköping-Kungsängens flygplats och Kristianstad Österlens flygplats om temporär beredskap på flygplatserna, som innebär att flygplatserna dygnet runt ska hålla en grundläggande beredskap att ta emot luftfartyg som utför akuta eller av annat skäl prioriterade transporter för hälso- och sjukvården, t.ex. ambulansflyg.

Ladda ner:

Avtalen ska gälla som längst t.o.m. den 28 februari 2021.