Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv att utreda distribution av nyhetstidningar i hela landet Diarienummer: Ku2020/02690

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) att analysera och lämna förslag på hur det statliga distributionsstödet kan utvecklas för att omfatta fler kategorier av tryckta nyhetstidningar som distribueras till läsares adress.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar vidare åt MPRT att utreda förutsättningarna för att säkerställa fortsatt utdelning av tidningar varje dag vid en situation med varannandagsutdelning av post inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten i hela landet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2021.