Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Framställning om ändrad tid för av redovisning uppdraget att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering Diarienummer: I2020/00114/E

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 6 juli 2017 ska Statens energimyndighet (Energimyndigheten) senast den 28 februari 2020 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa hur arbetet med sektorsstrategierna framskrider (dnr M2017/01811/Ee).

Ladda ner: