Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Framställning om ändrad tid för redovisning av uppdraget om hållbara transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer effektivt Diarienummer: I2020/01100/E

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 21 december 2017 (dnr. M2017/03110/S, M2017/00599/E) ska uppdraget om hållbara transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer effektivt redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 maj 2021.

Ladda ner:

Regeringen uppdrog den 21 december 2017 åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att planera och genomföra insatser för hållbara transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer effektivt. Enligt beslutet ska Energimyndigheten redovisa uppdraget senast den 31 mars 2021.