Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Framställning om förlängd tid för redovisning av uppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnäten Diarienummer: I2020/00197/E

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 24 oktober 2019 om uppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnäten (dnr I2019/02766/E) ska Energimarknadsinspektionen till Regeringskansliet (Infrastruktur-departementet) redovisa bedömningar och förslag kopplat till den första punkten under rubriken Närmare om uppdraget senast den 1 oktober 2020.

Ladda ner:

I övrigt gäller det tidigare beslutet oförändrat.