Uppdrag om att se över reglerna om intäkter på naturgasområdet Diarienummer: I2020/03360

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att se över regleringen av naturgasföretagens intäkter från överföring av naturgas, lagring av naturgas eller tillträde till en förgasningsanläggning.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 december 2021.