Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att utreda åtgärder för att förhindra manipulering av viss fordonsutrustning Diarienummer: I2021/01146

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att utreda och i vissa delar genomföra åtgärder som begränsar möjligheterna till manipulering av fordons avgasrening respektive fordons mätarställningar.

Ladda ner: