Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela medel till utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning Diarienummer: S2021/04127

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att fördela pengar till ett projekt som ordnar utbildningar för de nyanlända och asylsökande som redan har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning. Utbildningarna kan exempelvis vara i svenska språket eller teoretisk och praktisk vårdutbildning.

Ladda ner:

Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar uppdraget.

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2022.