Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Framställning om förlängd tid för uppdraget att utreda merkostnad vid besiktning av gasdrivna bilar Diarienummer: I2021/01421

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 15 april 2021 med uppdrag till Transportstyrelsen att utreda förutsättningarna för åtgärder som gör att ägare av gasdrivna bilar betalar samma pris vid besiktning av bilen som ägare till andra typer av bilar (I2021/01190) ska Transportstyrelsen till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa den del av uppdraget som avser nödvändiga författningsförslag, inklusive konsekvensutredning av dessa, senast den 15 oktober 2021.

Ladda ner:

I övrigt gäller det tidigare beslutet, inklusive redovisningstiden senast den 30 juni 2021, oförändrat.