Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fortsätta utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel (ATMP) Diarienummer: S2021/04971

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att bland annat utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel.

Ladda ner:

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet senast den 1 maj 2022.