Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens Diarienummer: I2021/01825

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Skatteverket (myndigheterna) att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens (AI) i syfte att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Digg ska samordna myndigheternas arbete.

Ladda ner:

Regeringen anser att det är viktigt att lösningar och verktyg som utvecklas inom offentlig förvaltning kommer till gagn för hela offentlig förvaltning och med detta uppdrag ska offentlig förvaltning få fler gemensamma verktyg för att använda AI. På så sätt kan den kompetens som finns inom AI mer effektivt bidra till att lösa de utmaningar samhället står inför och därigenom stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft.