Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget att stödja genomförandet av den förnyade strategin för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (ANDTS-strategin) Diarienummer: S2021/03343

Publicerad

Regeringen ändrar i uppdraget till Folkhälsomyndigheten att stödja och vara pådrivande i genomförandet av den förnyade strategin avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS-strategin). Utgångspunkt för uppdraget ska istället vara att stödja politiken inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar.

Ladda ner:

Uppdraget ska utgå från strategin En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 och ta tillvara de erfarenheter och den kunskap som har framkommit under perioden 2016 till 2020.