Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att säkerställa att Försvarsmaktens personal i internationella militära insatser kan erbjudas vaccination mot covid-19

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att säkerställa att Försvarsmaktens personal som deltar i internationella militära insatser kan erbjudas vaccination mot covid-19. Uppdraget ska pågå till dess att regionerna kan erbjuda vaccinering av samtliga i den vuxna befolkningen.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • säkerställa att Försvarsmaktens personal som deltar i internationella militära insatser, via regionerna eller via Försvarsmakten, kan erbjudas vaccination mot covid-19,
  • samverka med Försvarsmakten, regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i de fall det bedöms nödvändigt för att genomföra uppdraget.

Uppdraget ska pågå till dess regionerna kan erbjuda vaccination till samtliga i den vuxna befolkningen i Sverige samt i samverkan med Försvarsmakten, regionerna och SKR i de fall det bedöms nödvändigt för att genomföra uppdraget.