Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om ersättning för eventuella vaccinskador för utlandsstationerade statsanställda Diarienummer: Fi2021/02549

Publicerad

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att med berörda myndigheter ingå överenskommelser om skadereglering och ersättning för läkemedelsskador orsakade av vaccin mot sjukdomen covid-19 för utlandsstationerade anställda och deras medföljande familjemedlemmar.

Ladda ner:

Uppdraget avser utlandsstationerade vid statliga förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen där myndigheten är arbetsmiljöansvarig för den utlandsstationerade arbetstagaren samt deras medföljande familjemedlemmar, under förutsättning att arbetstagaren omfattas av kollektivavtalen Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands eller Avtal om utlandstjänstgöring. 

Uppdraget ska senast den 31 december 2021 redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet).