Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om bostadsanpassningsbidrag Diarienummer: S2021/06045

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag och analysera hur lagen har påverkat hur bostadsanpassningsbidraget har utvecklats. Om Boverket finner hinder för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till nödvändiga anpassningar i bostaden ska myndigheten lämna förslag på åtgärder. Förslagen kan vara förslag på ändringar i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Ladda ner:

Boverket ska på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns hos Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och Regioner och andra relevanta aktörer.

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2023.