Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att bedöma och redovisa överskott av vaccin mot covid-19 Diarienummer: S2021/06576

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att, utifrån det nationella behovet av vaccin mot covid-19, löpande bedöma och redovisa förväntat och faktiskt överskott av vaccin mot covid-19 i Sverige till och med utgången av år 2023.

Ladda ner:

Bedömning och redovisning av faktiskt överskott ska redovisas veckovis till Socialdepartementet från och med den 1 oktober 2021 till och med utgången av år 2023.