Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser om att flygplatser fortsatt ska vara temporära beredskapsflygplatser Diarienummer: I2021/02469 och I2021/02444

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att omgående förhandla och ingå överenskommelser med nedan angivna flygplatser om att de fortsatt ska vara temporära beredskapsflygplatser. Överenskommelserna ska innebära att flygplatserna dygnet runt ska hålla en beredskap att ta emot luftfartyg som utför akuta eller av annat skäl prioriterade transporter för hälso- och sjukvården, t.ex. ambulansflyg. Avtalen ska gälla som längst t.o.m. den 31 december 2021.

Ladda ner:

Uppdraget avser följande flygplatser: Kiruna flygplats, Lycksele flygplats,
Skellefteå flygplats, Örnsköldsviks flygplats, Mora-Siljan flygplats, Borlänge flygplats, Karlstads flygplats, Örebro flygplats, Eskilstuna flygplats, Skövde flygplats, Trollhättan-Vänersborgs flygplats, Norrköping-Kungsängens flygplats, Linköping-Saab flygplats, Jönköpings flygplats, Växjö-Kronobergs flygplats, Kalmar flygplats och Kristianstad-Österlens flygplats.