Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra särskilda tillsynsinsatser som bidrar till omställningen till en god och nära vård Diarienummer: S2019/02870, S2021/06574 (delvis)

Publicerad

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att genomföra särskilda tillsynsinsatser som bidrar till omställningen till en god och nära vård i hela landet. Insatser ska genomföras på systemnivå i hälso- och sjukvården och ur ett patientperspektiv.

Ladda ner:

En redovisning av uppdraget i sin helhet ska lämnas till Socialdepartementet senast den 31 december 2023.

Delredovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 31 augusti 2022.

Laddar...