Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens maritima och transporthistoriska museer om analys av finansieringsformer och ekonomiska förutsättningar Diarienummer: Ku2021/01947

Publicerad

Regeringen ger Statens maritima och transporthistoriska museer i uppdrag att analysera myndighetens nuvarande finansieringsmodell och presentera en plan för hur den långsiktiga finansieringen av myndighetens hela verksamhet kan göras mindre sårbar samt hur myndighetens ekonomi kan balanseras långsiktigt utifrån bl.a. prognostiserade besöksmönster. Analysen ska utgå från att myndighetens ekonomi ska vara i balans till senast 2025.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 18 oktober 2021.