Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att följa upp användningen av statsbidraget som syftar till att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg Diarienummer: S2021/06821

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) att följa upp den så kallade återhämtningsbonusen. Bonusen innebär att kommuner och regioner kan ansöka om pengar för insatser som främjar ett hållbart arbetsliv inom vård och äldreomsorg.

Ladda ner:

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska följa upp hur kommuner och regioner använder återhämtningsbonusen.

Möjlighet att sprida goda exempel

Mynak ska bland annat analysera och bedöma resultatet av satsningen, till exempel om personalen upplever att satsningen har stärkt förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv.

Myndigheten ska också sammanställa de projekt den bedömer har ett nationellt intresse och ge möjlighet för spridning av goda exempel.

Meningen är att inspirera och stödja arbetsgivare, chefer, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser inom vård och äldreomsorg.

Uppdraget slutredovisas senast den 1 april 2024.

Laddar...