Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att kartlägga behov av utvecklingsinsatser för datadelning Diarienummer: I2021/02737

Publicerad

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att kartlägga och analysera behov av utvecklingsinsatser för datadelning.

Ladda ner:

Regeringen bedömer att det finns behov av att utreda behov av
kapacitetshöjande insatser för företag och organisationer som framkommit inom ramen för samverkansprogrammet för Näringslivets digitala strukturomvandling.

Vinnova ska genomföra en kartläggning och analys av:

  • behov av kompetensutvecklingsinsatser och vilka kapacitetshöjande insatser som finns i dag för att underlätta för datahantering och datadelning,
  • vilka testmiljöer som finns i dag samt hur de är institutionaliserade,
  • aktuell spetsforskning inom områdena datahantering och datadelning,
  • tillgängliga standarder och arkitekturer för öppen och kontrollerad datadelning och datahantering,
  • relevanta datamarknader och värderingsmodeller för data, samt
  • framgångsrika datadelningsexempel.

Vinnova ska inkomma med en delrapport till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2022 samt slutrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 juni 2022.