Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om kunskapsstöd gällande assistansersättningen Diarienummer: S2021/07149

Publicerad

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att vidareutveckla sitt arbete genom att ta fram kunskapsstöd. Handläggare ska få vägledning och stöd i arbetet med att dokumentera behov och göra bedömningen av behov mer begriplig för den enskilde.

Ladda ner:

Syftet med kunskapsstödet är att ta fram rutiner för verksamheten som bygger på bästa möjliga kunskap och erfarenhet och kan bidra till att myndighetens bedömningar och beslut blir mer transparenta och begripliga för den enskilde.

Försäkringskassan ska när uppdraget utförs samverka med Socialstyrelsen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och funktionshindersorganisationer ska hållas informerade under arbetets gång. Försäkringskassan ska redovisa uppdraget senast den 30 juni 2022.