Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Förlängd tid för uppdraget om riktade insatser inom landsbygdsprogrammet 2014–2022

Publicerad

Regeringen förlänger tiden för uppdraget till Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att som förvaltningsmyndighet för landsbygdsprogrammet 2014–2022 genomföra de tidigare beslutade åtgärderna.

Ladda ner:

Jordbruksverket ska årligen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) rapportera uppdraget den 28 februari till och med 2024 samt slutrapportera den 30 juni 2025.