Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om nationellt telefonstöd till våldsutsatta

Publicerad

Regeringen uppdrar till Uppsala universitet att starta en pilotverksamhet med att tillhandahålla tillgång till en nationell stödtelefon som riktar sig till män som utsatts för den typ av våld som omfattas av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Ladda ner:

Pilotverksamheten kan organiseras tillsammans med den befintliga nationella stödtelefonen för våldsutsatta eller i samverkan med någon annan aktör. Uppsala universitet ska även tillhandahålla tillgång till stödtelefon för icke-binära personer och personer med transerfarenhet som utsatts för våld som omfattas av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.