Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utreda behov och konsekvenser av utökade möjligheter för statliga museer att donera föremål till mottagare utanför det allmänna museiväsendet Diarienummer: Ku2021/02237

Publicerad

Regeringen ger Riksantikvarieämbetet i uppdrag att utreda behov och konsekvenser av att statliga museer ges utökade möjligheter att donera föremål till mottagare utanför det allmänna museiväsendet. Riksantikvarieämbetet ska senast den 31 mars 2022 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Ladda ner: