Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Spelinspektionen att följa upp utvecklingen av spelandet och spelproblemen på spelmarknaden Diarienummer: Fi2021/03520

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Spelinspektionen i uppdrag att

  • dels utvärdera de tillfälliga spelansvarsåtgärder som vidtagits med
    anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,
  • dels följa upp och analysera hur bl.a. spelformer, tillgängligheten till
    spel och spelandet utvecklas på kort respektive lång sikt samt föreslå åtgärder inom ramen för det befintliga licenssystemet för att stärka konsumentskyddet på spelmarknaden i syfte att motverka
    folkhälsoproblem.

Spelinspektionen ska senast den 15 mars 2022 lämna en delredovisning av den första delen av uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Spelinspektionen ska senast den 31 oktober 2023 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Laddar...