Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget till Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelserna att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin Diarienummer: S2020/08106

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelserna att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin (S2020/08106) på så sätt att det lokala och regionala perspektivet förtydligas.

Ladda ner:

De kommunikationsinsatser som särskilt riktas till de grupper där smittspridningen ökar eller riskerar att öka, ska hädanefter i större utsträckning präglas av den regionala och lokala kännedomen. Kommunikationsinsatserna ska ta sin utgångspunkt i den nationella kommunikationen som tas fram inom ramen för detta uppdrag.

Länsstyrelserna ska samordna arbetet med regionala och lokala kommunikationsinsatser.

Uppdraget förläng och ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2022.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.