Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget till Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelserna att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin Diarienummer: S2020/08106

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelserna att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin (S2020/08106) på så sätt att det lokala och regionala perspektivet förtydligas.

Ladda ner:

De kommunikationsinsatser som särskilt riktas till de grupper där smittspridningen ökar eller riskerar att öka, ska hädanefter i större utsträckning präglas av den regionala och lokala kännedomen. Kommunikationsinsatserna ska ta sin utgångspunkt i den nationella kommunikationen som tas fram inom ramen för detta uppdrag.

Länsstyrelserna ska samordna arbetet med regionala och lokala kommunikationsinsatser.

Uppdraget förläng och ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2022.