Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till regionerna i enlighet med tilläggsöverenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021 Diarienummer: S2021/05366

Publicerad

Kammarkollegiet ska under 2021 betala ut 739 250 000 kronor till regionerna. Detta är i enlighet med den tilläggsöverenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021 den 1 juli 2021 (S2021/05366).

Ladda ner: