Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med överenskommelsen om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022 Diarienummer: S2021/08230

Publicerad

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att, i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022, utbetala 200 000 000 kronor till regionerna. Regeringen ger även Kammarkollegiet i uppdrag att, i enlighet med nämnda överenskommelse, utbetala 4 500 000 kronor till SKR.

Ladda ner: