Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om kartläggning av produktionskapacitet inom läkemedelsområdet

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket att kartlägga den svenska läkemedelsproduktionen. Uppdraget är en del i ett nordiskt samarbete för att kartlägga den nordiska produktionen av läkemedel.

Ladda ner:

Myndigheten ska:

  • kartlägga den svenska läkemedelsproduktionen samt en eventuell produktion av aktiva substanser,
  • aktivt samverka med de nordiska länderna inom ramen för det Nordiska ministerrådets initiativ kring nordisk produktionskartläggning,
  • undersöka om det finns förutsättningar för att genomföra motsvarande kartläggning inom området medicintekniska produkter.

Nordiskt samarbete

Uppdraget genomförs i samarbete med andra nordiska länder. Läkemedelsverket ska snarast möjligt påbörja en dialog med nordiska myndigheter.

Läkemedelsverket redovisar uppdraget senast den 31 december 2023 till Socialdepartementet.