Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om introduktionsutbildning för statligt anställda Diarienummer: Fi2018/01688, Fi2020/02978, Fi2022/00504

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att ta fram och tillhandahålla en webbaserad introduktionsutbildning för statligt anställda. Utbildningen ska kunna tillhandahållas fr.o.m. den 1 juli 2023.

Ladda ner:

Statskontoret ska löpande lämna information om hur arbetet med uppdraget fortskrider och senast den 30 november 2022 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).