Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att samordna transporter av läkemedel till Ukraina Diarienummer: S2022/01426

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket att hjälpa Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med att koordinera en begäran inom EU:s civilskyddsmekanism om stöd avseende läkemedel med anledning av krisen i Ukraina.

Ladda ner:

Läkemedelsverket ska analysera de erbjudanden om läkemedel som myndigheten får och undersöka hur de motsvaras av förfrågningar via EU:s civilskyddsmekanism.

MSB har ansvar för det operativa arbetet för Sveriges del inom EU:s civilskyddsmekanism.

Myndigheterna redovisar senast den 31 januari 2023 sina respektive uppdrag till Regeringskansliet.