Upphörande av uppdraget att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan Diarienummer: N2022/00697

Publicerad

Regeringen beslutar att uppdraget till Verket för innovationssystem (Vinnova) att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan ska upphöra.

Ladda ner: