Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att betala ut statsbidrag till regionerna för att öka antalet vårdplatser Diarienummer: S2022/01057

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att betala ut statsbidrag till regionerna och följa upp hur regionerna har använt medlen för att öka antalet vårdplatser. Stödet fördelas efter befolkningsstorlek.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska senast den 31 maj 2025 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet. Där ska det framgå hur regionerna har använt medlen för att öka antalet vårdplatser.