Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela medel till utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning Diarienummer: S2022/01826

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att fördela pengar till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asylsökande och dem som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning. Det kan handla om utbildning i svenska samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning.

Ladda ner:

Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar uppdraget.

Länsstyrelsen redovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 mars 2023.