Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela och betala ut medel för att öka antalet allmäntjänstgöringstjänster Diarienummer: S2022/00882

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att administrera, följa upp och betala ut prestationsbaserade medel till regionerna. Detta för att uppmuntra till att öka antalet så kallade AT-tjänster.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska under 2022 betala ut prestationsbaserade medel i enlighet med de tre nivåerna God, Vidta tydlig förbättring och Ytterligare utökning.

Regioner som önskar få ta del av medlen ska till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2022 redovisa att de når upp till de antal AT-tjänster 2022 som krävs för att ta del av medlen.

Socialstyrelsen ska senast den 28 februari 2023 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.