Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja länsstyrelserna i deras implementering av den nationella folkhälsopolitiken Diarienummer: S2022/01942

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att stödja länsstyrelserna i arbetet med att genomföra den nationella folkhälsopolitiken. Folkhälsomyndighetens stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet ska ligga till grund för arbetet. Myndigheten stödjer länsstyrelserna med att genomföra sitt uppdrag att uppfylla det folkhälsopolitiska målet.

Ladda ner:

I arbetet ska Folkhälsomyndigheten länka till andra myndigheter på nationell nivå. I sitt samordnande ansvar ska myndigheten bidra till god och jämlik hälsa genom att samla, stödja och driva på.

I uppdraget ingår att samla in och göra en nationell bild av de länsvisa kartläggningarna av den regionala och lokala aktörskartan samt behov inom folkhälsoområdet som länsstyrelserna har i uppdrag att genomföra.

I uppdraget ska myndigheten ta hänsyn till jämställdheten.

Folkhälsomyndigheten redovisar uppdraget i årsredovisningarna för år 2022 och 2023.